Проекти

 2017/2018 учебна година

На 07.11.2017 г. бе даден старт на заниманията по "Твоят час" за клубовете "История за олимпийци" и "Магелан". В присъствието на родители и ученици ръководителите на клубовете Емилия Цветкова и Иво Пенев представиха програмите за работа през учебната 2017-2018 година.

IMG 9008IMG 9009

 

 

 

 

 

На 7 април клуб „История да олимпийци“ организира във фоайето на училището изложба, която включваше яйца, украсени с различни техники, и типични за региона обредни хлябове, наречени „кукулник“. След откриването на експозицията учениците показаха новите си  умения за украса с восък на свои съученици от прогимназиален етап, както и на ученици от начален етап, работещи по проект „Твоят час“.

 Гости на събитието бяха Ели Костадинова – експерт по БЕЛ във РУО и отговарящ за „Твоят час“в училището; директорът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“; родители-участници в съвета за мониторинг по проекта – Димитрина Кирилова, Десислава Христова, Ели Станкова; родители на участници в клуба; ученици от начален и прогимназиален етап; преподаватели. 

1 Istoriya

2 istoriya

На 04.04.2017г. по проекта"Твоят час" бе заложена темата : Във връзка със „Седмицата на гората“-да почистим двора на училището и засаждане на фиданки с участието на медии.

Учениците от Клуб „Магелан“се включиха с огромно желание, почистиха двора на училището и заедно засадихме над 20 фиданки. За събитието бяха поканени ръководството на училището, колеги учители,родители.

klub magelan1

pokana velikden

В ОУ ,,СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“-ГР. КЮСТЕНДИЛ СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ ,,ТВОЯТ ЧАС“

 

Анкетна карта 

за ученици, които желаят да участват в заниманията по интереси в проекта

 karta01

karta02 

karta03

 

        На 27.10.2016 година клубовете ,,История за олимпийци“, ,,Магелан“, ,,Волейбол“ от ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“-гр. Кюстендил, организираха среща с родители и ученици за откриване на заниманията по проекта ,,Твоят час“ по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“.

        Родителите и участниците в клубовете бяха запознати от ръководителите Емилия Цветкова, Иво Пенев и Георги Младенова с предвидените дейности по проекта и бяха поканени съобразно своите възможности и интереси да се включат в осъществяването на заложените мероприятия.

        Масовото присъствие и заявеният към проекта интерес са залог за успешното му реализиране.

Picture 374 SmallPicture 375 Small

 

 

 

 

Национален ученически конкурс „Посланици на здравето”

От началото на учебната 2015/2016 година в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий –гр.Кюстендил с учениците от ІІІ „а” и ІV „б” клас и техните класни ръководители г-жа Майя Стоичкова и г-жа Светлана Александрова се включиха с проектно предложение за участие и работа в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, който се организира от Министерство на здравеопазването. Партньори в рамките на конкурса са: Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата и Представителството на Европейската комисия в България.

Целта на проекта е да се създадат условия за повишаване здравната култура на учениците чрез увеличаване на тяхната информираност и  превенция на поведенческите рискови фактори за здравето, свързани със здравословното хранене и физическата активност. Осъзнаване риска от консумация на нездравословни храни, заседнал начин на живот и затлъстяване сред подрастващите.

Заложени са дейности с учениците, които се изпълняват по план всеки месец  до края на м. април, след което предстои номиниране на проектите и определяне на призови места.

Picture 032Picture 153