Учителска колегия

Учител в група за задължително предучилищно образование

Илиана Божилова

Учители в начален етап

Марианка Иванова

 Галина Станчева

Владислава Исакова

Ирина Радойчева

Румянка Джонева

Даниела Терзийска

Анелия Симеонова

Валентина Ангелова

Майя Стоичкова

Мирослава Дончева

Силвия Динева

Даниела Кирилова

Миглена Мицова

Снежана Иванова

Антоанета Карамфилова

Светлана Александрова

 Бойка Григорова

Емилия Соколова

 

Учители по български език и литература

Десислава Колева

Емилия Миленкова

Снежинка Тодорова

Ели Костадинова

Учители по английски език

Ангел Апостолов

Валери Митков

Маргарита Стоименов

Антония Брусарска

Юлия Тодорова

Учители по математика и информационни технологии

Камелия Котева 

Мариана Христова

Светла Хаджийска 

Фиданка Андонова 

Ели Хаджийска

Татяна Кирилова

Силвия Терзийска

Учител по човекът и природата и физика и астрономия

Ирена Деянова

Учител по човекът и природата, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Ерина Чамова 

Учител по география и икономика

Иво Пенев 

Учител по история и цивилизация

Емилия Цветкова

Учител по изобразително изкуство

Евгени Серафимов

Учители по технологии

Лидия Стефанова

Учители по музика

Страшимир Божилов  

Гергана Ангелова

Учители по физическо възпитание и спорт

Георги Димитров

Сашо Филипов

Габриела Панова 

Учители в ЦОУД в начален етап

Антония Илчева

Гергана Николова

Георги Ников

Даниела Цонева

Даниела Стоилова

Димитрина Стоилкова

Емилия Николова

Зоя Ранчина

Искра Сиракова

Радостина Пенева

Ренета Михалкова

Антония Илчева

Михаела Бошнакова

Соня Рабачева

 

 

Учители в ЦОУД в прогимназиален етап

Петя Априлова

Илиана Дебочичка

Даниела Атанасова