Ръководство и административен екип

Мариана Панчева - директор

Анелия Ризова - заместник-директор УД

Пиринка Ангелова - заместник-директор АСД

Ели Хаджийска - ръководител направление ИКТ

Даниела Жижанова - педагогически съветник

Спаска Шопова - главен счетоводител

Божанка Гонева - завеждащ административна служба

Диана Микова - технически скекретар

Васил Николов - домакин