Профил на купувача

Протокол обществена поръчка 1 page 

Протокол обществена поръчка 2 pag

 Протокол обществена поръчка 3 page

 

Обява

Обява обществена поръчка 1

Обява обществена поръчка 2

Обява обществена поръчка 3

Обява обществена поръчка 4

 

Обява обществена поръчка 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 Техническа спецификация

Tehn спецификация

Указания

Указания за обществена поръчка 1

 Указания за обществена поръчка 2

 

Указания за обществена поръчка 3

Указания за обществена поръчка 4

Ukazaniya за обществена поръчка 5

Ukazaniya за обществена поръчка 6

 Ukazaniya за обществена поръчка 7

Указания за обществена поръчка 8

Маршрутни разписания

Маршрутни разписания 1

 

Маршрутни разписания 2

 Образци на документи

Образци на документи 1

Образци на документи 2

 

Образци на документи 3

Образци на документи 4

 

Образци на документи 5

Образци на документи 6

Образци на документи 7

Образци на документи 8

Образци на документи 9

Образци на документи 10

Образци на документи 11

Образци на документи 12

 

 Уведомление

ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Кюстендил, уведомява всички кандидати за участие в обявената от нас обществена поръчка, че поради технически причини в сайта на училището не могат да бъдат качени образците на документите за участие във вид, удобен за попълване. Кандидатите могат да получат образците, като заявят това на публикувания имейл на училището в обявата.