Профил на купувача

 

Договори за учебници 

1. "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД

prosveta page 0001

prosveta page 0002

prosveta page 0003

prosveta page 0004

prosveta page 0005

prosveta page 0006

prosveta page 0007

prosveta page 0008

prosveta page 0009

prosveta page 0010

prosveta page 0011

prosveta page 0012

2. "Клет България" ООД

klet page 0001 

klet page 0002

klet page 0003

 3. "БГ Учебник" ЕООД

bg uchebnik page 0001

bg uchebnik page 002

4. "РИВА" АД

riva page 0001

riva page 0002

riva page 0003 5. "С.А.Н.ПРО" ООД

sanpro page 0001

sanpro page 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура page 0001

Решение за откриване на процедура page 0002

Решение за откриване на процедура page 0003

Решение за откриване на процедура page 0004

Решение за откриване на процедура page 0005

Решение за откриване на процедура page 0006

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол обществена поръчка 1 page 

Протокол обществена поръчка 2 pag

 Протокол обществена поръчка 3 page

 

Обява

Обява обществена поръчка 1

Обява обществена поръчка 2

Обява обществена поръчка 3

Обява обществена поръчка 4

 

Обява обществена поръчка 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 Техническа спецификация

Tehn спецификация

Указания

Указания за обществена поръчка 1

 Указания за обществена поръчка 2

 

Указания за обществена поръчка 3

Указания за обществена поръчка 4

Ukazaniya за обществена поръчка 5

Ukazaniya за обществена поръчка 6

 Ukazaniya за обществена поръчка 7

Указания за обществена поръчка 8

Маршрутни разписания

Маршрутни разписания 1

 

Маршрутни разписания 2

 Образци на документи

Образци на документи 1

Образци на документи 2

 

Образци на документи 3

Образци на документи 4

 

Образци на документи 5

Образци на документи 6

Образци на документи 7

Образци на документи 8

Образци на документи 9

Образци на документи 10

Образци на документи 11

Образци на документи 12

 

 Уведомление

ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Кюстендил, уведомява всички кандидати за участие в обявената от нас обществена поръчка, че поради технически причини в сайта на училището не могат да бъдат качени образците на документите за участие във вид, удобен за попълване. Кандидатите могат да получат образците, като заявят това на публикувания имейл на училището в обявата.