Обществен съвет

 

 

2017/2018 година

І. Заседание № 1 на Обществения съвет

pokana10us

 

 

2016/2017 година

І.Учредяване на Обществен съвет

1. Покана

doc04176020161201153350

 

2. Състав на Обществения съвет

Общественият съвет е определен със Заповед № 458 от 16.12.2016 г. на директора на училището.

 Основен състав:

     1. Любима Борисова - председател на ОС

     2. Ралица Иванова - член на ОС

     3. Радослав Раденков - член на ОС

     4. Ива Гогова - член на ОС

     5. Мариана Миленкова - член на ОС

     6. Петя Славева - член на ОС

     7. Мартин Тасков - член на ОС

 Резервни членове:

     1. Миглена Костадинова

     2. Рилка Петрова

     3. Снежана Бакалска

     4. Веска Станкова

     5. Анастасия Бояджиева

ІІ. Заседание № 1 на Обществения съвет

   protkol1

ІІІ. Заседание № 2 на Обществения съвет

 pokana2

Протокол от заседание №2 на Обществения съвет - виж целия документ тук

protokоl2 1

 

 ІV. Заседание № 3 на Обществения съвет

Pokana OS1

Протокол от заседание №3 на Обществения съвет

P31P32

P33

P34

P35

 V. Заседание № 4 на Обществения съвет

pokana8us

Протокол от заседание №4 на Обществения съвет

protokol8us1

protokol8us2