Седмично разписание

2017/2018 учебна година - ІI срок

Прогимназален етап

  час 5 а клас 5 б клас 5 в клас 5 г клас 5 д клас 6 а клас 6 б клас 6 в клас 6 г клас 6 д клас 7 а клас 7 б клас 7 в клас 7 г клас
понеделник 1 ИИ 31 геогр. 24 АЕ 20/21 ЧП 29 ЧП 17 БЕЛ 5 ТП 36 матем. 15 АЕ 7 матем.2 музика 13 ФВС 35 БЕЛ 9 ист 26
2 ИИ 31 ЧП 17 ФВС 35 геогр. 24 матем. 11 БЕЛ 5 ТП 36 АЕ 7/21 матем. 15 история 26 АЕ 20 матем.2 БЕЛ 9 химия29
3 АЕ 6/22 ИИ 31 ЧП 17 АЕ 20/21 геогр. 24 матем. 14 БЕЛ 5 ТП 36 БЕЛ 10 ФВС 37 БЕЛ 9 история 26 химия29 БЕЛ 4
4 матем. 11 ИИ 31 геогр. 24 ФВС 35 АЕ 20/21 АЕ 22/18 БЕЛ 5 ТП 36 история 26 АЕ 7 БЕЛ 9 ИТ 12/2 ФВС 34 мат. 14
5 ЧП 17 матем. 15 БЕЛ 4 матем. 11 музика 16 ТП 36 АЕ 7/21 история 26 БЕЛ 10 ИТ 12/2 химия29 БЕЛ 9 матем. 14 ИИ 31
6 геогр. 24 АЕ 21/6 матем. 11 музика 13 БЕЛ 4 ТП 36 матем. 14 БЕЛ 10 ФВС 34 ЧП 17 матем.2 химия29 АЕ 7 ИИ 31
7     ЧСД 35 ЧК 29   ЧСД 34       ЧСД 37 мат.сип.2 БЕЛ сип 9 мат.сип14 БЕЛ сип 4
8                            
вторник 1 ФВС 37 ЧП 17 АЕ 20/21 ФВС 35 ИИ 31 история 26 БЕЛ 5 ИТ 14/15 музика 16 АЕ 7 матем.2 биол. 29 технол.36 геогр. 24
2 ЧП 17 БЕЛ 5 матем. 11 БЕЛ 4 ИИ 31 ИТ 12/15 музика 16 АЕ 7/21 БЕЛ 10 матем.2 технол.36 ФВС 35 история 26 мат. 14
3 матем. 11 БЕЛ 5 ИИ 31 БЕЛ 4 ЧП 17 матем. 14 АЕ 7/21 ФВС 34 ИТ 12/2 ТП 36 история 26 АЕ 20 геогр. 24 биол. 29
4 БЕЛ 5 ФВС 37 ИИ 31 АЕ 20/21 матем. 11 АЕ 22/18 ИТ 12/14 матем. 15 ЧП 17 ТП 36 биол. 29 матем.2 БЕЛ 9 АЕ 7
5 БЕЛ 5 АЕ 21/6 ЧП 17 ЧП 29 БЕЛ 4 ИИ 31 история 26 музика 16 матем. 15 БЕЛ 10 БЕЛ 9 геогр. 24 матем. 14 ИТ 12/2
6 АЕ 6/22 матем. 15 БЕЛ 4 матем. 11 АЕ 20/21 ИИ 31 матем. 14 ЧП 17 АЕ 7 БЕЛ 10 геогр. 24 БЕЛ 9 биол. 29 музика 13
7 ЧК 37 ЧК 15   ЧСД 35     ЧК 14       БЕЛ сип 9 мат.сип.2 ЧСД 34 ЧСД 34
8                         ЧСД 34 ЧСД 34
сряда 1 БЕЛ 5 ИТ 12/15 АЕ 20/21 история 26 матем. 11 ФВС 34 ЧП 29 ИИ 31 БЕЛ 10 ФВС 37 физика 17 технол.36 АЕ 7 матем. 14
2 ИТ 12/15 история 26 ФВС 35 БЕЛ 4 АЕ 20/21 АЕ иуч1 БЕЛ 5 ИИ 31 АЕ 7 геогр. 24 БЕЛ 9 физика 17 матем. 14 ФВС 34
3 матем. 11 ФВС 37 ИТ 12/15 ФВС 35 история 26 БЕЛ 5 ИИ 31 АЕ 7/21 БЕЛ 10 АЕ иуч1 матем.2 геогр. 24 химия29 БЕЛ 4
4 история 26 ТП 36 матем. 11 АЕ 20/21 БЕЛ 4 матем. 14 ИИ 31 БЕЛ 10 матем. 15 матем.2 ФВС 35 БЕЛ 9 ФВС 34 физика 17
5 ТП 36 АЕ 21/6 БЕЛ 4 матем. 11 ЧП 17 ЧП 29 матем. 14 матем. 15 ИИ 31 БЕЛ 10 АЕ 20 матем.2 БЕЛ 9 АЕ 7
6 АЕ 6/22 матем. 15 история 26 ЧП 29 ФВС 35 БЕЛ 5 АЕ 7/21 БЕЛ 10 ИИ 31 музика 16 ИТ 12/2 АЕ 20 БЕЛ 9 БЕЛ 4
7 ЧСД 37   ЧК 16     ЧК 5   ЧСД 34 ЧК 10   ЧСД 35 ЧСД 35 БЕЛ сип 9 ЧК 4
                        ЧСД 35 ЧСД 35    
четвъртък 1 матем. 11 АЕ иуч6 ЧП 17 ИИ 31 ИТ 2/15 БЕЛ 5 музика 16 БЕЛ 10 ТП 36 история 26 ФВС 35 АЕ 20 музика 13 БЕЛ 4
2 ЧП 17 матем. 15 БЕЛ 4 ИИ 31 матем. 11 музика 16 АЕ иуч1 БЕЛ 10 ТП 36 АЕ 7 БЕЛ 9 музика 13 ИТ 12/2 матем. 14
3 ФВС 37 ЧП 17 музика 16 ИТ 12/15 БЕЛ 4 АЕ 22/18 БЕЛ 5 история 26 АЕ иуч1 ИИ 31 АЕ 20 матем.2 матем. 14 геогр. 24
4 АЕ иуч1 БЕЛ 5 БЕЛ 4 АЕ иуч6 ФВС 35 матем. 14 история 26 ФВС 34 матем. 15 ИИ 31 матем.2 химия29 АЕ 7 технол.36
5 музика 13 БЕЛ 5 матем. 11 БЕЛ 4 АЕ иуч6 ФВС 34 матем. 14 АЕ иуч21 история 26 БЕЛ 10 химия29 БЕЛ 9 геогр. 24 АЕ 7
6 БЕЛ 5 музика 13 АЕ иуч6 матем. 11 БЕЛ 4 история 26 ФВС 34 матем. 15 БЕЛ иуч10 матем.2 геогр. 24 БЕЛ 9 физика 17 химия29
7   ЧСД 37     ЧСД 35   ЧСД 34 ЧК 21   ЧК 2 ЧК 36 ЧК 9 ЧК 24 мат.сип14
8                            
петък 1 музика 13 ФВС 37 история 26 ТП 36 БЕЛ иуч10 ЧП 29 БЕЛ иуч 5 ЧП 17 музика 16 АЕ 7 ИИ 31 АЕ зип 20 БЕЛ зип 9 БЕЛ 4
2 ФВС 37 музика 13 мат.иуч 11 БЕЛ иуч10 история 26 БЕЛ иуч 5 ЧП 29 АЕ 7/21 ЧП 17 музика 16 ИИ 31 БЕЛ зип 9 АЕ зип 20 БЕЛ зип4
3 мат.иуч 11 БЕЛ 5 музика 16 БЕЛ 4 ТП 36 мат.иуч 14 ФВС 34 БЕЛ иуч10 геогр. 24 ЧП 17 БЕЛ зип 9 мат.зип2 ИИ 31 биол. 29
4 история 26 БЕЛ иуч5 БЕЛ иуч10 музика 13 ФВС 35 АЕ 22/18 геогр. 24 музика 16 мат.иуч 15 мат.иуч2 АЕ зип 20 биол. 29 ИИ 31 мат.зип 14
5 БЕЛ 5 мат.иуч 15 ФВС 35 история 26 мат.иуч 11 музика 16 АЕ 7/21 геогр. 24 ФВС 34 БЕЛ 10 биол. 29 ИИ 31 мат.зип 14 АЕ зип 20
6 БЕЛ иуч5 история 26 ТП 36 мат.иуч 11 музика 16 геогр. 24 мат.иуч 14 мат.иуч 15 АЕ 7 БЕЛ иуч10 мат.зип2 ИИ 31 биол. 29 ФВС 34
7         ЧК 35       ЧСД 34          

Начален етап

  час 1 а клас 1 б клас 1 в клас 1 г клас 1 д клас 2 а клас 2 б клас 2 в клас 2 г клас 2 д клас 3 а клас 3 б клас 3 в клас 3 г клас 4 а клас 4 б клас 4 в клас 4 г клас
понеделник 1 Муз 16 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ФВС ФВС БЕЛ БЕЛ БЕЛ фкру ЧО матем. БЕЛ фкру БЕЛ матем. АЕ 6 БЕЛ
2 БЕЛ Муз 16 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ фкру матем. Муз 13 БЕЛ фкру БЕЛ АЕ 6 ФВС ФВС
3 БЕЛ БЕЛ Муз 16 матем. матем. матем. БЕЛ БЕЛ матем. матем. Муз 13 БЕЛ фкру ЧО ЧО ФВС ФВС матем. матем.
4 матем. матем. матем. Муз 16 ФВС ИИ  матем. матем. ИИ  ФВС матем. БЕЛ фкру БЕЛ фкру Муз 13 матем. БЕЛ БЕЛ АЕ 6
5 ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД  ЧСД35 ИИ  ИИ иуч  ЧСД37 ИИ иуч ЧО Муз 13 БЕЛ фкру матем. АЕ 6 БЕЛ БЕЛ БЕЛ
6                      ЧСД35       ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД
вторник 1 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ФВС матем. БЕЛ ФВС матем. АЕ 22 матем. БЕЛ БЕЛ БЕЛ матем.
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ матем. матем. АЕ 22 БЕЛ матем. матем. ФВС ФВС АЕ 3 БЕЛ БЕЛ БЕЛ Муз 13
3 матем. матем. матем. матем. Муз 16 ФВС ФВС БЕЛ АЕ 22 ОС БЕЛ АЕ 3 матем. БЕЛ матем. матем. Муз 13 БЕЛ
4 ФВС ФВС ИИ  ИИ иуч матем. ОС ОС матем. ИИ иуч музика БЕЛ БЕЛ б БЕЛ б БЕЛ ЧП Муз 13 матем. БЕЛ
5 ТП ТП ИИ   ЧСД37 ИИ иуч ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД АЕ 22 БЕЛ л БЕЛ л ФВС Муз 13 ЧП ЧП ЧП
6                          ЧСД35      ЧСД37    
сряда 1 БЕЛ БЕЛ БЕЛ Муз 16 БЕЛ ФВС матем. матем. ФВС БЕЛ АЕ 22 АЕ 3 Муз 13 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ АЕ 6
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ матем. Муз 16 АЕ 22 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ЧО Муз 13 БЕЛ б АЕ 3 ФВС ФВС АЕ 6 матем.
3 матем. матем. Муз 16 ФВС матем. БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ АЕ 22 Муз 13 ЧО БЕЛ л БЕЛ матем. АЕ 6 матем. ФВС
4 ОС Муз 16 матем. БЕЛ  ЧСД37 БЕЛ АЕ 22 музика матем. ФВС БЕЛ БЕЛ б ЧО ЧО АЕ 6 матем. ИИ  БЕЛ
5 Муз 16  ЧСД37 ФВС БЕЛ   матем. музика ТП ТП матем. БЕЛ БЕЛ л АЕ 22 Муз 13 ИИ  ИИ  ИИ  ДБТ
6                     ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД      ЧСД37  
четвъртък 1 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ АЕ 22 АЕ 3 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ФВС ФВС
2 матем. матем. матем. матем. БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ФВС БЕЛ АЕ 22 ФВС БЕЛ БЕЛ БЕЛ матем.
3 ИИ иуч ИИ иуч ФВС ФВС матем. мат.иуч мат.иуч мат.иуч мат.иуч мат.иуч БЕЛ мат.зип мат.зип АЕ 3 матем. матем. БЕЛ ЧО
4  ЧСД37 ОС ТП ОС ФВС музика ИИ иуч ИИ  музика музика мат.зип ИИ  ИИ  мат.зип ЧО ЧО матем. БЕЛ
5     ОС ТП ОС ИИ иуч  ЧСД35  ЧСД37 АЕ 22 ИИ  ДБТ ИИ  ИИ  ДБТ ДБТ ДБТ ЧО БЕЛ
6                        ЧСД35      ЧСД37      
петък 1 БЕЛиуч БЕЛиуч БЕЛиуч БЕЛиуч БЕЛиуч БЕЛиуч БЕЛиуч АЕ 22 мат.иуч БЕЛиуч БЕЛзип ФВС ФВС БЕЛзип БЕЛзип АЕ 6 БЕЛзип БЕЛзип
2 мат.иуч мат.иуч мат.иуч мат.иуч мат.иуч мат.иуч мат.иуч мат.иуч ОС АЕ 22 матем. матем. матем. матем. ФВС ФВС мат.зип АЕ 6
3 ФВС ФВС ИИ иуч ИИ  ИИ  ТП АЕ 22 ОС БЕЛиуч мат.иуч ЧП ЧП ЧП ЧП мат.зип мат.зип АЕ 6 мат.зип
4 ИИ  ИИ   ЧСД37 ИИ  ИИ  музика музика БЕЛиуч ФВС ТП ИИ  БЕЛзип БЕЛзип ИИ  ИИ  БЕЛзип ДБТ ИИ 
5 ИИ  ИИ      ТП АЕ 22 ТП музика музика  ЧСД37 ИИ  ДБТ ДБТ ИИ  АЕ 6 ИИ  ФВС ИИ 
6                            ЧСД35        ЧСД37