Седмично разписание

2016/2017 учебна година - ІI срок

Прогимназален етап

час 5 а клас 5 б клас 5 в клас 5 г клас 5 д клас 6 а клас 6 б клас 6 в клас 6 г клас 7 а клас 7 б клас 7 в клас 7 г клас 8 аклас
понеделник 1 история 26 ФВС 37 БЕЛ 10 ИИ 31 ИТ 12/2 ДТИ/АЕ36/21 БЕЛ 9 ЧП 17 БЕЛ 4 матем. 11 БЕЛ 5 биол. 29 музика 13 ФВС 34
2 музика 16 история 26 матем.14 ИИ 31 ФВС 37 ДТИ/ИТ36/2 БЕЛ 9 АЕ 7/21 геогр. 24 БЕЛ 5 биол. 29 ФВС 34 БЕЛ 4 ИТ 12/15
3 матем. 14 музика 16 ИИ 31 история26 БЕЛ 10 АЕ/ДТИ22/36 ФВС 35 музика13 ЧП 17 АЕ зип20 матем.15 геогр.24 БЕЛ 4 биол.29
4 АЕ 22/18 БЕЛ 5 ИИ 31 БЕЛ 10 матем.2 ИТ/ДТИ12/36 матем.11 БЕЛ 9 музика 13 биол. 29 геогр.24 матем. 15 физика17 АЕ 7
5 ФВС 34 БЕЛ 5 история 26 ЧП 17 ТП/АЕ 36/7 матем.2 АЕ 22/21 БЕЛ 9 матем. 11 ИИ 31 АЕ 20/6 БЕЛ 4 геогр.24 матем. 14
6 БЕЛ 5 матем.14 АЕ 21/6 матем.2 АЕ/ТП 20/36 БЕЛ 9 ЧП 17 матем.11 АЕ 7 ИИ 31 музика 13 БЕЛ 4 матем. 15 БЕЛ 10
7 ЧСД 37 ЧК 14 ЧК 21 ЧК 10 ЧК 36 ЧК 24 ЧК 4 ЧК 11 ЧК 15 ЧСД 34 ЧСД 34
8 ЧСД 34 ЧСД 34
вторник 1 матем.14 ФВС 37 ЧП 17 АЕ 21 АЕ 20/7 матем.7 ИТ/ДТИ12/36 матем.11 история26 химия 29 техн./АЕ33/6 ФВС 34 ИИ 31 БЕЛ 10
2 ФВС 34 музика 16 ИТ  12/14 ФВС 37 ЧП 17 история26 АЕ/ДТИ22/36 АЕ 7/21 музика 13 геогр. 24 БЕЛ 5 БЕЛ 4 ИИ 31 БЕЛ 10
3 ТП/АЕ36/18 ЧП 29 музика 16 ИТ 12/2 ФВС 37 ЧП 17 история26 ИИ 31 ФВС 35 техн./АЕ33/6 БЕЛ 5 АЕ 20/7 геогр.24 матем. 14
4 ИТ/12/14 БЕЛ 5 ФВС 37 матем.2 БЕЛ 10 БЕЛ 9 ДТИ/АЕ36/21 история26 матем.11 АЕ/техн.20/33 матем.15 геогр.24 химия 29 физика 17
5 ЧП 29 геогр. 24 матем.14 БЕЛ 10 история 26 АЕ 22/21 ДТИ/ИТ36/2 БЕЛ 9 АЕ 7 матем. 11 физика17 матем.15 БЕЛ 4 ИИ 31
6 АЕ/ТП22/36 матем.14 БЕЛ 10 ЧП 17 матем.2 музика 13 матем.11 БЕЛ 9 БЕЛ 4 БЕЛ 5 АЕ/техн.20/33 химия 29 матем.15 история 26
7 ЧК 5 ЧСД 37 ЧСД 35 ЧСД 35 БЕЛ.сип4 мат.сип15 ЧК 34
8 ЧСД 35 ЧСД 35
сряда 1 матем.14 АЕ  21/6 ФВС 37 БЕЛ 10 АЕ 20/7 геогр.24 ИИ 31 ДТИ/ИТ36/2 БЕЛ 4 БЕЛ 5 химия 29 физика17 матем.15 история 26
2 ФВС 34 БЕЛ 5 матем.14 ЧП 17 ИИ 31 матем. 2 история26 ДТИ/АЕ36/21 матем.11 музика13 ФВС35 БЕЛ 4 АЕ 20/7 биол.29
3 геогр. 24 ЧП 29 БЕЛ 10 ФВС 37 ИИ 31 БЕЛ 9 АЕ 22/21 АЕ/ДТИ7/36 ИТ 12/2 физика17 БЕЛ 5 матем.15 история 26 ФВС 34
4 АЕ 22/18 ФВС 37 БЕЛ 10 АЕ 21 ЧП 17 БЕЛ 9 матем.11 ИТ/ДТИ12/36 АЕ 7 история 26 БЕЛ 5 ИИ 31 БЕЛ 4 матем. 14
5 ЧП 29 ИТ  12/14 ЧП 17 геогр. 24 матем.2 АЕ 22/21 БЕЛ 9 матем.11 ДТИ 36 БЕЛ 5 история 26 ИИ 31 ФВС 34 БЕЛ 10
6 БЕЛ 5 матем. 14 АЕ 21/6 матем.2 БЕЛ 10 ИИ 31 музика 13 БЕЛ 9 ДТИ 36 матем.11 матем.15 история 26 биол. 29 АЕ 7
7 ЧСД 37 ЧК 2 ЧСД 35 ЧК 9 ЧСД 34 БЕЛ.сип5 мат.сип15 ЧК 16 ЧК29
четвъртък 1 история 26 ИИ 31 ТП/АЕ36/6 АЕ 21 музика 16 матем.2 ЧП 17 БЕЛзип 9 ФВС 34 биол. 29 геогр.24 АЕ 20/7 ИТ 15/12 музика 13
2 матем.14 ИИ 31 АЕ/ТП21/36 музика 16 история 26 ФВС 35 БЕЛ 9 ЧП 17 матем.11 АЕ 20/6 ИТ 15/2 биол. 29 ФВС 34 БЕЛ 10
3 БЕЛ 5 ЧП 29 музика 16 история26 БЕЛ 10 ЧП 17 геогр. 24 матем.11 АЕ 7 ФВС 35 АЕ 20/6 ИТ 15/12 БЕЛ 4 матем. 14
4 ИИ 31 АЕ 21/6 ЧП 17 матем.2 БЕЛ 10 АЕ зип 1 БЕЛ 9 ФВС 34 БЕЛ 4 геогр. 24 ФВС 35 матем. 15 АЕ 20/7 химия 29
5 ИИ 31 история 26 матем.14 БЕЛ 10 ЧП 17 БЕЛ 9 матем.11 АЕ 7/21 БЕЛ 4 БЕЛ 5 биол. 29 музика 16 матем.15 геогр. 24
6 БЕЛ 5 матем.14 история 26 БЕЛ 10 матем.2 АЕ 22/21 музика 13 геогр.24 ЧП 17 матем.11 матем.15 БЕЛ 4 биол. 29 АЕ 7
7 ЧСД 37 мат.сип 11 БЕЛ сип 5 мат сип 15 БЕЛ.сип.4 ЧСД 34
8 ЧСД 34
петък 1 музика 16 БЕЛ иуч 9 мат.иуч 14 ТП 36 мат.иуч 2 история26 ЧП 17 мат.зип11 ИИ 31 химия 29 БЕЛ зип 4 АЕ зип 20 техн./АЕ33/7 музика 13
2 АЕ иуч мат.иуч 14 ФВС 37 БЕЛ иуч 10 музика 16 ФВС 35 БЕЛ зип 9 музика13 история26 ИТ 15/2 АЕ зип 20 химия 29 БЕЛ зип 4 АЕ зип 7
3 мат.иуч 14 АЕ/ТП21/36 БЕЛ иуч9 музика 16 АЕ иуч музика 13 АЕ зип 7 ЧП 17 БЕЛ зип 4 ФВС 35 химия 29 мат.зип 15 АЕ/техн.20/33 БЕЛ зип 10
4 ЧП 29 БЕЛ 5 БЕЛ 10 АЕ иуч БЕЛ иуч 9 мат.зип 2 мат.зип 11 история26 АЕ зип 7 БЕЛ зип 4 ИИ 31 АЕ/техн.20/33 мат.зип 15 мат.зип 14
5 БЕЛ иуч 9 АЕ иуч АЕ иуч ФВС 37 геогр. 24 ЧП 17 ФВС 35 АЕ зип 7 мат.зип 11 АЕ 20/6 ИИ 31 БЕЛ зип 4 химия 29 технол.36
6 БЕЛ 5 ТП/АЕ36/6 геогр.24 мат.иуч 2 ФВС 37 БЕЛ зип 9 АЕ 22/21 ФВС 34 ЧП 17 мат.зип 11 мат.зип 15 техн./АЕ33/7 АЕ зип 20 химия 29
7 ЧСД 37 ЧСД 35 ЧСД 34

Начален етап

    СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 
     
час 1 а клас 1 б клас 1 в клас 1 г клас 1 д клас 2 а клас 2 б клас 2 в клас 2 г клас 3 а клас 3 б клас 3 в клас 3 г клас 4 а клас 4 б клас 4 в клас 4 г клас 4д клас
понеделник БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ФВС ФВС БЕЛ АЕ АЕ БЕЛ БЕЛ БЕЛ мат.
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ АЕ ФВС ФВС БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ АЕ
3 матем. матем. матем. музика ФВС матем. матем. матем. матем. БЕЛ БЕЛ АЕ БЕЛ БЕЛ ФВС матем. матем. БЕЛ
4 музика ФВС ФВС матем. матем. музика ДБТ ДБТ ИИ  АЕ БЕЛ БЕЛ БЕЛ матем. матем. ЧП ЧП БЕЛ
5 ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД  ЧСД35 музика музика ИИ  ЧО ЧО ЧО ЧО ФВС ЧП ИИ  ИИ  ФВС
6 ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД  ЧСД35
вторник 1 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ФВС ФВС АЕ БЕЛ БЕЛ муз.13 БЕЛ БЕЛ АЕ БЕЛ БЕЛ БЕЛ
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ФВС АЕ БЕЛ ФВС БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ
3 ФВС матем. матем. матем. матем. матем. матем. АЕ матем. матем. муз.13 БЕЛ матем. матем. БЕЛ АЕ ФВС мат.
4 матем. музика ИИ  ИИ  музика АЕ БЕЛ матем. БЕЛ ЧП матем. матем. муз.13 ФВС матем. ФВС АЕ ЧП
5 ИИ иуч  ЧСД37 ИИ  ИИ  ИИ иуч ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД муз.13 ЧП ЧП ЧП ЧП ДБТ матем. матем. ДБТ
6  ЧСД37  ЧСД35
сряда 1 ФВС матем. матем. матем. матем. БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ матем. БЕЛ БЕЛ ФВС БЕЛ БЕЛ АЕ
2 матем. БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ФВС ФВС БЕЛ БЕЛ АЕ БЕЛ АЕ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ
3 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ мат.зип мат.зип БЕЛ БЕЛ матем. АЕ БЕЛ матем. матем. БЕЛ муз.16 ФВС ФВС
4 БЕЛ ИИ  музика ФВС ФВС ИИ  музика мат.зип мат.зип АЕ матем. БЕЛ ИИ  муз.13 матем. матем. муз.16 мат.
5 музика ИИ   ЧСД37 музика ТП ИИ   ЧСД35 ОС музика ИИ  ИИ  ИИ  АЕ ДБТ муз.13 ИИ  матем. муз.16
6  ЧСД35  ЧСД37 ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД ЧК,БД
четвъртък 1 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ АЕ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ФВС БЕЛ БЕЛ БЕЛ ФВС
2 матем. матем. матем. матем. матем. АЕ БЕЛ БЕЛ БЕЛ матем. матем. матем. муз.13 БЕЛ ФВС ФВС АЕ БЕЛ
3 ТП ФВС ФВС ОС ОС БЕЛ ИИ  БЕЛ АЕ ЧО ЧО муз.13 матем. БЕЛ матем. АЕ матем. БЕЛ
4  ЧСД37 ОС ОС ТП ИИ  ФВС ИИ  ИИ  ДБТ ДБТ муз.13 ЧО ЧО матем. АЕ матем. ЧО мат.
5 ТП ТП  ЧСД37 ИИ  ДБТ АЕ ИИ   ЧСД35 муз.13 ДБТ ДБТ ДБТ ЧО ЧО ЧО ИИ  ЧО
6  ЧСД37  ЧСД34  ЧСД35
петък 1 БЕЛиуч БЕЛиуч БЕЛиуч ФВС БЕЛиуч БЕЛзип БЕЛзип БЕЛзип БЕЛзип БЕЛзип АЕ БЕЛзип БЕЛзип БЕЛзип АЕ БЕЛзип ФВС БЕЛзип
2 мат.иуч мат.иуч мат.иуч БЕЛиуч мат.иуч матем. матем. матем. матем. ФВС ФВС мат.зип АЕ мат.зип БЕЛзип мат.зип БЕЛзип АЕ
3 ОС музика музика мат.иуч музика ОС ОС музика ОС АЕ БЕЛзип ФВС ФВС АЕ мат.зип ДБТ мат.зип мат.зип
4 ИИ  ИИ иуч ИИ иуч ИИ иуч  ЧСД37 музика ФВС  ЧСД35 музика мат.зип мат.зип АЕ мат.зип ИИ  ИИ  АЕ ДБТ ИИ 
5 ИИ  ИИ  ИИ  ИИ  ИИ  ИИ  ИИ  ФВС АЕ ИИ 
6  ЧСД35