Родителски срещи

ПОКАНА

  На 12.09.2017 г. от 17.15 часа ще се проведе родителска среща за ПГ, І и V класове.  Каним родителите на децата от ПГ и на учениците от горецитираните класове да присъстват.

                                                                                                             Ръководство, учители