Класно ръководство

Класни ръководители за 2016/2017 учебна година

І а клас - Снежана Иванова

І б клас - Антоанета Карамфилова

І в клас - Светлана Александрова

І г клас - Бойка Григорова

І д клас - Емилия Соколова

ІІ а клас – Димитринка Стоилкова

ІІ б клас – Галина Станчева

ІІ в клас – Владислава Исакова

ІІ г клас – Ирина Радойчева

ІІІ а клас – Румянка Джонева

ІІІ б клас – Даниела Терзийска

ІІІ в клас – Анелия Симеонова

ІІІ г клас – Валентина Ангелова

ІV а клас – Майя Стоичкова

ІV б клас – Мирослава Дончева

ІV в клас – Силвия Динева

ІV г клас – Даниела Кирилова

ІV д клас – Миглена Мицова

V а клас - Снежинка Боянова

V б клас - Фиданка Андонова

V в клас - Маргарита Стоименова

V г клас - Таня Лучанска

V д клас - Мариана Христова

VІ а клас - Лидия Стефанова

VІ б клас - Емилия Миленкова

VІ в клас - Иво Пенев

VІ г клас - Десислава Колева

VІІ а клас - Камелия Котева

VІІ б клас - Светла Хаджийска

VІІ в клас - Гергана Ангелова

VІІ г клас - Ерина Чамова

VІІІ а клас - Сашо Филипов