Класно ръководство

Класни ръководители за 2018/2019 учебна година

І а клас – Румянка Джонева                   V а клас – Маргарита Стоименова

І б клас – Даниела Терзийска                V б клас – Емилия Миленкова

І в клас – Анелия Симеонова                  V в клас – Иво Пенев

І г клас – Валентина Ангтелова              V г клас – Лидия Стефанова

ІІ а клас – Майя Стоичсова                    V д клас – Татяна Кирилова

ІІ б клас – Мирослава Дончева             VІ а клас – Габриела Панова

ІІ в клас – Силвия Динева                    VІ б клас – Силвия Терзийска

ІІ г клас – Даниела Кирилова               VІ в клас – Гергана Ангелова

ІІ д клас – Миглена Мицова                  VІ г клас – Ерина Чамова

ІІІ а клас – Снежана Иванова               VІ д клас – Георги Младенов

ІІІ б клас – Антоанета Карамфилова    VІІ а клас – Снежинка Боянова

ІІІ в клас – Светлана Александрова     VІІ б клас – Фиданка Андонова

ІІІ г клас – Бойка Григорова                VІІ в клас – Ирена Деянова

ІІІ д клас – Емилия Соколова               VІІ г клас – Ели Костадинова

ІV а клас – Марианка Иванова             VІІ д клас - Мариана Христова

ІV б клас – Галина Станчева

ІV в клас – Владислава Исакова

ІV г клас – Ирина Радойчева