График на часовете

 

gr001

 gr002

 

Г Р А Ф И К

НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. КЮСТЕНДИЛ

ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА

 

І и ІІ клас – по 35 мин.

 

І ч. – от 08 ч. 00 мин. до 08 ч. 35 мин.

Междучасие – от 08ч. 35 мин. до 08 ч. 50 мин.

ІІ ч. – от 08 ч. 50 мин. до 09 ч. 25 мин.

Междучасие за закуска – от 09 ч. 25 мин. до 09 ч. 45 мин.

ІІІ ч. – от 09 ч. 45 мин. до 10 ч. 20 мин.

Голямо междучасие – от 10 ч. 20 мин. до 10 ч. 45 мин.

ІV ч. – от 10 ч. 45 мин. до 11 ч. 20 мин.

Междучасие – от 11 ч. 20 мин. до 11 ч. 35 мин.

V ч. – от 11 ч. 35 мин. до 12 ч. 10 мин.

 

 

ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ класове – по 40 мин.

 

І ч. – от 08 ч. 00 мин. до 08 ч. 40 мин.

Междучасие – от 08 ч. 40 мин. до 08 ч. 50 мин.

ІІ ч. – от 08 ч. 50 мин. до 09 ч. 30 мин.

Междучасие – от 09 ч. 30 мин. до 09 ч. 40 мин.

ІІІ ч. – от 09 ч. 40 мин. до 10 ч. 20 мин.

Голямо междучасие – от 10 ч. 20 мин. до 10 ч. 45 мин.

ІV ч. – от 10 ч. 45 мин. до 11 ч. 25 мин.

Междучасие – от 11 ч. 25 мин. до 11 ч. 35 мин.

V ч. – от 11 ч. 35 мин. до 12 ч. 15 мин.

Междучасие – от 12 ч. 15 мин. до 12 ч. 25 мин.

VІ ч. – от 12 ч. 25 мин. до 13 ч. 05 мин.

Междучасие – от 13 ч. 05 мин. до 13 ч. 15 мин.

VІІ ч. – от 13 ч. 15 мин. до 13 ч. 55 мин.

 

 

Г Р А Ф И К

на учебните занимания на групите от целодневна организация

на учебния ден за учебната 2017 – 2018 година

І и ІІ класове:

 

12.10 ч.- 12.45 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност/спорт

12.45 ч.- 13.20 ч. – организиран отдих и физическа активност/спорт

13.20 ч.-13.30 ч. - междучасие

13.30 ч. - 14.05 ч. – самоподготовка

14.05 ч.-14.30 ч. - междучасие

14.30 ч. - 15.05 ч. – самоподготовка

15.05 ч. – 15.15 ч. – междучасие

15.15 ч. – 15.50 ч. – занимания по интереси

15.50 ч. – 16.00 ч. – междучасие

16.00 ч. – 16.35 ч. – занимания по интереси

ІІІ и ІV класове:

 

12.20 ч. – 13.00 ч. – организиран отдих и физическа активност/спорт

13.00 ч. – 13.40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност/спорт

13.40 ч. – 14.20 ч. - самоподготовка

14.20 ч .- 14.45 ч. – междучасие

14.45 ч. – 15.25 ч. – самоподготовка

15.25 ч .- 15.35 ч. – междучасие

15.35 ч. – 16.15 ч. – занимания по интереси

16.15 ч. – 16.25 ч. – междучасие

16.25 ч. – 17.05 ч. – занимания по интереси

V и VІ класове

 

13.15 ч. – 13.55 ч. – организиран отдих и физическа активност/спорт

13.55 ч. – 14.35 ч. – обяд,организиран отдих и физическа активност/спорт

14.35 ч. - 15.15 ч. – самоподготовка

15.15 ч .- 15.40 ч. – междучасие

15.40 ч. - 16.20 ч. – самоподготовка

16.20 ч .- 16.30 ч. – междучасие

16.30 ч. – 17.10 ч. – занимания по интереси

17.10 ч .- 17.20 ч. – междучасие

17.20ч. – 18.00 ч.– занимания по интереси