Административни услуги

 

1. Група за задължително предучилищно образование

Инфо 136 детска градина 2 page 0001

Инфо 136 детска градина 2 page 0002

Телефон за връзка 078 552360 / 552361

 

2. Приемане и преместване на ученици

Инфо 138 приемане и преместване page 0001

Инфо 138 приемане и преместване page 0002

Инфо 138 приемане и преместване page 0003

Инфо 138 приемане и преместване page 0004

Телефон за връзка 078 552360 / 552361

3. Удостоверения за валидиране на компетентности

Инфо 143 валидиране page 0001

Инфо 143 валидиране page 0002

Инфо 143 валидиране page 0003

Инфо 143 валидиране page 0004

Телефон за връзка 078 552360 / 552361

 

4. Служебна бележка за резултати от положените изпити за проверка на способностите

Инфо 149 проверка способности 1 page 0001

Инфо 149 проверка способности 1 page 0002

Телефон за връзка 078 552360 / 552361

 

5. Признаване на завършен период или клас в училище в друга държава

Инфо 150 признаване от чужбина I VI клас page 0001

Инфо 150 признаване от чужбина I VI клас page 0002

Телефон за връзка: 078 552360 / 552361

 

6. Издаване на дубликат на документ

 Инфо 153 дубликати page 0001

Инфо 153 дубликати page 0002

Телефон за връзка 078 / 552360, 552361

За изтегляне