Мерки за олекотяване на раниците на учениците

 

1. Съхраняване в шкафове в класните стаи на:

  • спортни обувки за часовете по ФВС и ЧСД;
  • учебници по музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество и домашен бит и техника;
  • приложения по технологии и предприемачество и домашен бит и техника;
  • помагала по български език и литература, математика, религия и за часа на класа.

2. Използване на електронни варианти на учебници в класната стая.

Мерките са приети на заседание на Педагогическия съвет на 20.03.2018 г. и утвърдени със Заповед № 733/ 22.03.2018 г.на директора на училището.