2020

 

1. Отчет към 30 март 2020 година

otchet byudjet03 page 0001

otchet byudjet03 page 0002

otchet byudjet03 page 0003

otchet byudjet03 page 0004

otchet byudjet03 page 0005

otchet byudjet03 page 0006

 2. Отчет към 30 юни 2020 година

Отчет бюджет 01.01.2020 год. до 30.06.2020 г. page 0001