2015

Начален бюджет

byud 2015

 Отчет до 31 март 2015 г.

mart 2015

Отчет до 30 юни 2015 г.

juni 2015 

Отчет до 30 септември 2015 г.

sept 2015

Отчет до 31 декември 2015 г.

dekemvri 2015