Съобщения

Съобщение

Във връзка с обявена със Заповед № РД-11-54/29.01.2018 год. на директора на РЗИ - Кюстендил грипна епидемия от 31.01.2018 год. до 02.02.2018 год. вкл. се прекратяват учебните занятия във всички училища на територията на област Кюстендил.

 

     

Покана

 На 13.11.2017 г. от 17.15 часа ще се проведе родителска среща за класовете от прогимназиален етап (V - VІІ).  Каним родителите на учениците от горецитираните класове да присъстват.

На 14.11.2017 г. от 17.15 часа ще се проведе родителска среща за група за задължително предучилищно образование и класовете в начален етап (І - ІV).  Каним родителите на децата от групата за задължително предучилищно образование  и на учениците от горецитираните класове да присъстват.

                                                                                                             Ръководство, учители

 

 

 

 

1.   На 12.09.2017 г. от 17.15 часа ще се проведе родителска среща за ПГ, І и V класове.  Каним родителите на децата от ПГ и на учениците от горецитираните класове да присъстват.

                                                                                                             Ръководство, учители

 

     2.  На 15.09.2017 г. всички ученици и децата от подготвителната група да се явят в двора на училището в 10.00 часа за откриване на учебната година.

                                                                                                             Ръководство, учители