Съобщения

IKT

 

Откриванито на новата учебна година ще бъде на 17.09.2018 година от 10.00 часа

 

 

Покана

На 10.09.2018 год. ще се проведе родителска среща за първи клас (от 17.00 часа) и пети клас (от 17.30 часа)

                                                                                 От ръководството

doc20180703140946 001

Съобщение

            За бъдещия І клас родителска среща ще се проведе на 12.06.2018 г. от 17.15 часа във фоайето на първия етаж и по паралелки в класните стаи.

                                                                                               Мариана Панчева

                                                                                                директор

 

 

 

 

Съобщение

Във връзка с обявена със Заповед № РД-11-54/29.01.2018 год. на директора на РЗИ - Кюстендил грипна епидемия от 31.01.2018 год. до 02.02.2018 год. вкл. се прекратяват учебните занятия във всички училища на територията на област Кюстендил.

 

     

Покана

 На 13.11.2017 г. от 17.15 часа ще се проведе родителска среща за класовете от прогимназиален етап (V - VІІ).  Каним родителите на учениците от горецитираните класове да присъстват.

На 14.11.2017 г. от 17.15 часа ще се проведе родителска среща за група за задължително предучилищно образование и класовете в начален етап (І - ІV).  Каним родителите на децата от групата за задължително предучилищно образование  и на учениците от горецитираните класове да присъстват.

                                                                                                             Ръководство, учители

 

 

 

 

1.   На 12.09.2017 г. от 17.15 часа ще се проведе родителска среща за ПГ, І и V класове.  Каним родителите на децата от ПГ и на учениците от горецитираните класове да присъстват.

                                                                                                             Ръководство, учители

 

     2.  На 15.09.2017 г. всички ученици и децата от подготвителната група да се явят в двора на училището в 10.00 часа за откриване на учебната година.

                                                                                                             Ръководство, учители